Behind the scenes

Stories from the design industry

Hanna Nova Beatrice (Red.)Behind the scenes gir deg et innblikk i dagens designindustri –utfordringene som bransjen møter, de Behind_the_scenes_9788293140207.jpgkommersielle understrømningene som former og definerer den, og setter fokus på de som sitter med makten. Boken tar opp temaer som design og PR, betaling og godtgjørelse innenfor designindustrien, det stadig økende behov for nye designuttrykk og hvilken innflytelse dette har på produktene, og viktigheten ved prising av god design. Behind the scenes debatterer og retter fokus på sidene ved design som sjelden snakkes om - setter søkelyset på det som skjer i kulissene.

 

ISBN: 9788293140207

Språk: Engelsk

Pris: 348,-