Gloria_omslag.jpg

Gloria Mundi

Kirkekunsten i Vestfold

Tone Lyngstad Nyaas (red.) 2011


I denne praktboken presenteres en rekke utsøkte eksempler på den norske kirkekunstens utvikling, slik den helt fra middelalderen sto i en dialog med internasjonale stilretninger og håndverkstradisjoner. Alle kunstverkene har en historie fra Vestfolds mange kirker, og de fleste har befunnet seg i kirkerommet helt tilbake til gotikken, renessansen og barokken. Like mye som kirkekunsten ned gjennom århundrene har representert det ypperste av billedkunst og kunsthåndverk, like mye har den betydd for formidling av det kristne budskap i en tid hvor de færreste kunne lese og skrive. I kirken fikk man møte bibelhistorien og av og til profane historier fortalt gjennom malerier og skulpturer skåret i tre eller hugget i sten.

Mange av verkene i boken er trearbeider, men det er også malerier av verdensklasse, som Lucas Cranachs og C. W. Eckersbergs bilder. Utvalget viser mangfoldigheten som i århundrer har kjennetegnet kunsten i Vestfolds kirker.


ISBN: 9788293140016

pris: 349,-


Grafisk design: Halvor Bodin