Skredsvig omslag.jpg

Diktning og musikk var viktige inspirasjonskilder for Christian Skredsvig.

Han skrev også litteratur som utkom på landets største forlag, og han levde i et miljø preget av århundrelang folkelig musikktradisjon.

Kunsthistorikerne Kjersti Sundt Sissener og Anne Vira Figenschou viser i denne boken nye sider ved Christian Skredsvigs  kjente motiver basert på hans store interesse for tekst og toner.

 

Forfattere

Anne Vira Figenschou

Kjersti Sundt Sissener

 

ISBN: 9788293140443

Pris: 299

Juni 2016

 

Redaktør: Inger Schjoldager

Grafisk Design: Christine S. Sunde