Puberty_Munch_omslag1.jpgPuberty

 

 

Jay. A. Clarke

Finn Skårderud

Biljana Topalova-Casadiego

Ingebjørg Ydstie

 

Munch-museets 1884-versjon av Pubertet har ikke latt seg vise for publikum på over 10 år grunnet behov for konservering. Det eksperimentelle maleriet er malt på ugrundert lerret, og er meget skjørt. Bildet har nylig gjennomgått en omfattende undersøkelse og restaureringsprosess, slik at det igjen kan stilles ut i forsvarlig tilstand. Topalova skriver spennende om hvordan arbeidet med restaureringen har foregått. Skårderud har en fantastisk tekst om pubertet som en viktig fase i livet. Ydstie setter motivet inn i en ny symboldannelse på slutten av 1800-tallet. Clarke skriver glitrende om Munchs bilde, som ble et vendepunkt for ham rent kunsterisk.

Boken er tospråklig: Norsk/engelsk

 

Utgivelse 8. juni 2012

ISBN: 9788293140092

pris: 299,-

Grafisk design: Cecilie Cappelen Grandt