Sidetracks

-painting in the paramodern continuum

Peter S. Meyer (red.) 2012 

Sidetracks_omslag2.jpg

Dette er en bok som undersøker det skildrende bildet og maleriet som et språk på lerretet.

Forfatterne  i boken er foruten Peter S. Meyer er professorene Morten Kyndrup, Terry Smith og Ph.D  Øystein Sjåstad.

Det har skjedd en forandring i måten vi oppfatter samtiden på og dette kan registreres i billedkunsten. Alle de 13 kunstnerne som er representert i boken har en relasjon til det skildrende bildet samtidig som de forhandler med maleriet som et språk på lerretet. Den "virkelige" verden er sett gjennom andres synsregimer. Det vil si at verden ikke lenger er sett med kunstnerens øyne. Den er sett gjennom

andres måter å se og beskrive verden på. Kunstnere som er representert i denne flotte og interessante boken;

Luc Tuymans, Toon Verhoef, Dag Erik Elgin, Hurvin Anderson, Marlene Dumas, Leonard Rickhard, Daniel Richter, Hurvin Anderson, Kaspar Bonnén, Matthias Weischer, Troels Wörsel, Toby Ziegler og Jesper Christiansen.

ISBN: 9788293140054

pris: 299,-

Grafisk design: Cecilie Cappelen Grandt

 

Besøk Stavanger Kunstmuseums hjemmeside