Under_en_mrkere_him5B52DE.jpg

Terje Bergstad- Under en mørkere himmel

Gunnar Sørensen, 2011

I denne boken løftes Terje Bergstads kunstnerskap frem i en bredde og dybde som vi ikke tidligere har sett. Tekstene i boken av kunsthistorikerne Gunnar Sørensen og Ole Rikard Høisæther kaster nytt lys over denne viktige og i mange år ukjente kunsteneren og hans verk. det store antallet reproduserte verk viser Bergstads omfattende kunstneriske repertoar med inspirasjon fra tidligere mestere som Munch, Nolde og Rouault, men også fra norsk folkekunst og bondesamfunn med laftehus og husgeråd fra Telemark. Med sitt særegne formspråk har terje Bergstad gjennom sin "fangekunst" solidarisert seg med undertrykte og forfulgte, noe han viser i usminkede og sterke, ekspressive bilder.  Man kan ikke stille seg likegyldige til Bergstads bilder. De engasjerer. De er viktige.

 

ISBN: 9788293140009

Pris: 379,-

Grafisk design: Cecilie Cappelen Grandt