tre_reiser_omslag.jpgTre reiser - Tre landskap

H.M. Dronning Sonja

Kjell Nupen

Ørnulf Opdahl

 

 Karin Hellandsjø

 

”Tre reiser – Tre landskap” er et kunstprosjekt hvis formål er å skape interesse for og inspirere til utviklingen av papirbasert kunst.

H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl har gått sammen om å lage en grafikkmappe der inntektene fra salget tilfaller en stiftelse. Denne er opprettet for hvert annet år å dele ut kunstnerprisen

”The Queen Sonja Nordic Art Award”.

 

Realiseringen av prosjektet har pågått over flere år, gjennom en lang modnings- og arbeidsprosess. H.M. Dronning Sonjas interesse for kunst er velkjent. Mindre kjent er det at Dronningen gjennom mange år, sammen med etablerte kunstnere, har arbeidet med fordypelse i sitt eget uttrykk innenfor forskjellige kunstneriske teknikker.

Karin Hellandsjø beskriver de tekniske prosessene og har gjennom intervjuer  kommet nært inn på kunstnerne og deres måter å arbeide på og hva som inspirerer dem.Boken er rikt illustrert med nydelige gjengivelser av alle de 24 trykkene, og med et rikt fotomateriale fra den kunsteriske prosessen.

 

Grafisk design: Claudia Sandor og Halvor Bodin

ISBN: 9788293140108

Pris: 345,-