Warsinski_omslag.jpg

RYSZARD WARSINSKI   

1937-1996

 

CONFABULARI - Bildets vesen og den grusomme skjønnhet

Ryszard Warsinski har påvirket flere norske kunstnere med sitt surrealistiske, burleske og frie forhold til ord og bilde, hans utradisjonelle kunstsyn, hans eksperimenterende teknikk og bruk av materialer. Likevel ble han av  sin samtid oppfattet som fremmedartet og provoserende.

”Det uløselige paradokset som synliggjøres ved sammensmeltningen av det skjønne og det heslige, det tidsoverskridende og det forgjengelige, det opphøyde og det banale. Her er en kunstner som hadde som livsprosjekt å forsøkte å gripe det ugripbare. Men for å få det til benyttet han seg av det han hadde forhånden: de kunstneriske uttrykksmidlene han hadde så full beherskelse over. Og de omfattende kulturhistoriske ressursene han var så fortrolig med.”     (Hans-Jakob Brun)

Hilde Mørch

Forord: Hans-Jakob Brun

ISBN: 9788293140368

Pris: 598,-

Redaktør: Inger Schjoldager

Grafisk design: Christine S. Sunde

Mål: 245 x 320

Sider: 352